تبریز

در آذربایجان شرقی، ایران
امروز: پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر تبریز، در استان آذربایجان شرقی، ایران

اطلاعات شهر تبریز

آب و هوای شهر تبریز

سرعت باد: ۳۵.۴۰ کیلومتر در ساعت، از سمت: شرق

رطوبت: ۷۹ درصد، فشار: ۲۸۷۱۶.۵۹ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۱۱

ساعت: ۱۹:۲۴

دما: °۱۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)