تبریز

در آذربایجان شرقی، ایران
امروز: سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶
دسته بندی مکان های شهر تبریز، در استان آذربایجان شرقی، ایران

اطلاعات شهر تبریز

آب و هوای شهر تبریز

سرعت باد: ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: شرق

رطوبت: ۶۷ درصد، فشار: ۲۸۴۱۱.۸۱ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۳۶

ساعت: ۱۷:۳۸

دما: °۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۴ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۱ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما