تبریز

در آذربایجان شرقی، ایران
امروز: شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر تبریز، در استان آذربایجان شرقی، ایران

اطلاعات شهر تبریز

آب و هوای شهر تبریز

سرعت باد: ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب شرق

رطوبت: ۶۱ درصد، فشار: ۲۸۵۴۷.۲۷ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۰۷

ساعت: ۲۰:۳۷

دما: °۱۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)